Gedragscode

Deze Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding heeft - in de ruimste zin des woords - betrekking op de op consument gerichte uitingen over zuigelingenvoeding (volledige zuigelingenvoeding en opvolg zuigelingenvoeding). De Gedragscode biedt handvatten voor informatie over én reclame-uitingen van zuigelingenvoeding en die gebaseerd zijn op de huidige wet- en regelgeving voor zuigelingenvoeding. Ook de etiketteringsvereisten van zuigelingenvoeding is opgenomen in de Gedragscode. Samenstellingsvereisten en overige niet reclame/informatie bevattende eisen van zuigelingenvoeding vallen niet onder de Gedragscode.

Bij het tot stand komen van deze Gedragscode is gebruik gemaakt van andere relevante gedrags- en reclamecodes. Er is een lijst opgesteld waarin opgenomen is voor welk artikel uit de Gedragscode welke referentie is gebruikt.

Per 22 februari 2020 geldt de nieuwe Gedragscode. Deze is aangepast aan de dan geldende wetgeving.