VNFKD Gedragscode reclame zuigelingenvoeding

 
De Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten fabrikanten van kinder- en dieetvoedingsmiddelen. Het gaat hierbij om producten die specifiek zijn bedoeld voor zuigelingen en jonge kinderen (0-3 jaar) en om bijzondere producten voor volwassenen zoals medische voedingen, producten voor gewichtsbeheersing en sportvoeding.
 
De VNFKD kent een Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding, die vanaf 5 juli 2016 van kracht is voor haar leden. Met deze Gedragscode neemt de VNFKD haar verantwoordelijkheid voor verantwoorde informatie en reclame richting consumenten over volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding. De Gedragscode biedt handvatten voor informatie over en reclame-uitingen van zuigelingenvoeding en is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving.
 
Op grond van deze Gedragscode krijgen de leden van de VNFKD en ook niet-leden, de mogelijkheid om uitingen inzake zuigelingenvoeding voor een preventieve toets voor te leggen aan de Keuringsraad KOAG/KAG. De voorlegging gebeurt op vrijwillige basis.
De Keuringsraad toetst preventief de uiting aan de Gedragscode en kan vervolgens een toelatingsnummer verlenen. De NVWA en de Keuringsraad werken nauw samen en goedkeuring van een reclame-uiting vooraf door de Keuringsraad voorkomt dat de NVWA een maatregel neemt tegen die reclame-uiting. De NVWA spreekt een bedrijf dat een door de Keuringsraad vooraf goedgekeurde reclame-uiting heeft gebruikt, daarop niet rechtstreeks aan. Uiteraard behoudt de NVWA haar taken inzake toezicht en handhaving.