Kinderclaims

Het gebruik van voedingsclaims en gezondheidsclaims (kinderclaims) voor zuigelingenvoeding is wettelijk vastgelegd in onder meer Richtlijn 2006/141/EG.

Voor volledige zuigelingenvoeding geldt een beperkt aantal voedings- en gezondheidsclaims die, onder voorwaarden, zijn toegestaan (zie Art. 5.2.7 van de Gedragscode).
Voor het gebruik van voedingsclaims én gezondheidsclaims (kinderclaims) voor opvolgzuigelingenvoeding geldt dat voldaan moet worden aan de criteria die aan de gebezigde claim ten grondslag liggen, zoals neergelegd in de bijlage van Verordening (EU) nr. 1924/2006 (zie Art. 5.3.9 van de Gedragscode).

Voor het gebruik van gezondheidsclaims (kinderclaims) voor opvolgzuigelingenvoeding bestaan twee mogelijkheden:

      A. kinderclaims die reeds in een EU Verordening zijn gepubliceerd;
De kinderclaims die reeds in een EU Verordening zijn gepubliceerd, zijn voorzien van alternatieve voorbeeldbewoordingen en opgenomen in de Database Claimsverordening van de Keuringsraad KOAG/KAG.

      B. kinderclaims die nog onder handen zijn bij de Europese Commissie.
Deze kinderclaims mogen gebruikt worden, zolang het dossier daarvan in behandeling is. Wanneer een dossier wordt teruggetrokken òf de kinderclaim wordt afgewezen, mag deze kinderclaim niet meer worden gebezigd. Wanneer de betreffende kinderclaim wordt verordend, wordt deze opgenomen in de database Claimsverordening van de Keuringsraad KOAG/KAG.
De onder B. bedoelde kinderclaims zijn ook voorzien van alternatieve voorbeeldbewoordingen. Deze staan in een aparte Excel-database.

Voorbeeld afbakening Kinderclaims
Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt om de afbakening van kinderclaims met artikel 13.1 (Verordening (EU) nr. 1924/2006) generieke gezondheidsclaims duidelijk te maken. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat er aan de gebruiksvoorwaarden (de hoeveelheid van de stof waarover de claim wordt gemaakt) wordt voldaan.

Het betreft een levensmiddel (bijv. een yoghurtdrank) waarbij de fabrikant een gezondheidsclaim wil gebruiken over fosfor in relatie tot de botten. Er is een zogenoemde artikel 13.1 gezondheidsclaim hierover toegelaten.De officiële voorbeeldbewoording is: “Fosfor draagt bij tot de instandhouding van normale botten”.

Indien het product in kwestie eenvoudig is gepositioneerd als ‘lekker voor tussendoor’, ligt een kinderclaim niet direct voor de hand. Men kan dan een bewoording formuleren met behulp van dit richtsnoerdocument (o.a. met gebruik van de synoniemenlijst) of er één uitkiezen uit de artikel 13 lijst met voorbeeldbewoordingen.

Er is ook een zogenoemde artikel 14 lid 1 sub b (kinderclaim) goedgekeurd over fosfor en botten. Dit betekent dat er klaarblijkelijk bewijzen zijn ingediend bij de EFSA die zich toespitsen op de jeugd.

De officiële bewoording van deze gezondheidsclaim is:
“Fosfor is nodig voor een normale groei en ontwikkeling van het beendergestel van kinderen”.

Bij de toelating van deze claim is geen leeftijdsindicatie aangegeven. Dit impliceert dat deze bruikbaar is voor producten die worden gepositioneerd als kinderproducten maar er worden geen verdere eisen aan de leeftijdsindicatie gesteld. Let op: als er in de aanvraag (in geval de claim nog niet is toegelaten maar nog in behandeling is) of in de toelating wél een leeftijdsindicatie is aangegeven (bijvoorbeeld zuigelingen tot 12 maanden of kinderen van 3-12 jaar) dan moet deze leeftijdsindicatie ofwel in de claim zelf dan wel separaat doch in hetzelfde gezichtsveld als de kinderclaim worden aangegeven! Kinderclaims die reeds zijn toegelaten (middels een daartoe gepubliceerde Verordening) bevatten meesttijds geen leeftijdsindicatie. Als er wel een leeftijdsindicatie van toepassing is, staat deze veelal in de zogenoemde gebruiksvoorwaarden opgenomen.
Alhoewel de term kinderen niet is gedefinieerd in de ClaimsVO, wordt in de context van het gebruik van kinderclaims, de leeftijd bedoeld tot het einde van de groeiperiode (indicatief gesteld op 18 jaar).

Voor vragen over het gebruik van claims voor zuigelingenvoeding, kunt u altijd contact opnemen met de Keuringsraad.